Version ENG.      Line ID : @98oils  E-mail : info@98oils.com

Service Cleaning CNC

Rando Service

บริการล้างเครื่อง  CNC  (Cleaning CNC)

ขั้นตอนการล้างเครื่อง

ดูดน้ำยาเก่าออกให้หมด และตักเศษขี้เหล็กในถังพักน้ำยาออกให้หมดด้วยเครื่องดูดขนาดเล็ก

 

2. ทำความสะอาดหน้าเครื่อง

 

3. ฟรัชเครื่องด้วยน้ำเปล่าหนึ่งครั้งเพื่อให้เครื่องชะล้างน้ำยาเก่าออก

 

4. เติมน้ำสะอาดผสมน้ำยาหล่อเย็นชนิดกึ่งสังเคราะห์ Randocut 440

สำหรับงาน Machining ใช้ที่ความเข้มข้น 4-7%

 

5. สามารถเดินงานได้