Version ENG.      Line ID : @98oils  E-mail : info@98oils.com

วิธีการสั่งซื้อ/วิธีการชำระเงิน

วิธีการสั่งซื้อสินค้าอย่างไรให้ถูกวิธี

1. หยิบสินค้าใส่ตระกร้า

2. กรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้ครบถ้วน

 


วิธีการชำระเงิน เงื่อนไขการชำระเงิน

Account Name  :    CHS-ASIA CHEMICAL .CO.,LTD

                         บจก.ซีเอชเอส-เอเชีย เคมิคอล

Account Number : 1303181067

Name of Beneficiary’s Bank : Bangkok bank

                                    ธนาคารกรุงเทพ (กระแรายวัน)

Branch           :     Bangna ( สาขาบางนา )

SWIFT CODE     :    BKKBTHBK

กรุณาชำระค่าสินค้าก่อนการจัดส่งสินค้าภายใน 1 วัน

** การชำระสินค้าทุกครั้งกรุณาส่งหลักฐาน

การโอนเงินมาที่  ID Line  หรือ Mail  **

 

 

คำสั่งซื้อสินค้า

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อสั่งซื้อสินค้า